Vi skapar digitala verktyg som ger kunskap och hopp för individer vars liv påverkas av sjukdom och ohälsa.


Läs mer om våra erbjudandenAlzheimerguiden

Alzheimerguiden ska ge kunskap och tillgång till andra personers erfarenheter efter en diagnos. Dessa berättelser ska skänka igenkänning och inge hopp om att det går att leva ett bra liv efter en diagnos. Dela med dig av din berättelse!
Följ oss:     LinkedIn     Facebook     Instagram
Produkter
En bra plats
Demenslotsen
Behovspaketering
Tjänster
Behovspacketering
True Challenge
Vi hjälper dig!
Om oss
Marknad
Utveckling
Innovation