Vi anpassar införandet av våra tjänster utifrån er organisations unika förutsättningar.


 

Produkter

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av att utveckla och arbeta med digitala lösningar inom vård och omsorg.
Alzheimerguiden

Alzheimerguiden ska ge kunskap och tillgång till andra personers erfarenheter efter en diagnos. Dessa berättelser ska skänka igenkänning och inge hopp om att det går att leva ett bra liv efter en diagnos. Dela med dig av din berättelse!
 

Tjänster

Vi utvecklar nya sätt att erbjuda anhöriga och närstående stöd via digitala tjänster och arbetssätt som bland annat innefattar en brygga mellan kommun och landstings olika verksamheter.

Behovspaketering

Behovspaketering är en metod som skapats för att fånga upp verkliga behov och presentera dem på ett sätt som stimulerar och engagerar innovativa personer och företag att utveckla nya produkter och tjänster.


Innovationsarbete

Under 24h förvandlades en del av Helsingborgs arena till en kreativ verkstad där medverkande tillsammans i team tog sig an uppgiften att arbeta fram nya kreativa lösningar på medborgarnas behov.
LÄS MER
Truechallenge.se
Nadio Scandinavia AB   Bruksgatan 36 Z, 26339 Höganäs   info@nadio.se