Need
Ask
Develop
Implement
Organize


Våra tjänster och vårt engagemang för utvecklingsarbete med offentlig sektor


Företaget Nadio Scandinavia AB arbetar sedan år 2008 med digitala tjänster för målgruppen anhöriga. Den digitala plattformen En bra plats gör det möjligt för vård och omsorg att erbjuda patientens anhöriga; information, råd och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. En bra plats finns idag som ett digitalt anhörigstöd i ett 25-tal kommuner.

Nadio Scandinavia AB har tillsammans med anhöriga och medarbetare inom offentlig sektor utvecklat Sveriges första automatiserade informationsflöde kopplat till ett visst sjukdomsförlopp. Tjänsten Demenslotsen fungerar som en GPS som portionerar ut information till anhöriga under en närståendes demenssjukdom. Läs mer om utvecklingsarbetet tillsammans med Helsingborgs stad: https://vardochomsorg.helsingborg.se/demenslotsen-ger-anhoriga-ratt-stod-vid-ratt-tid/

Nadio Scandinavia AB medverkar med plattformen för Demenslotsen i projektet ”Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancervården” som drivs av Designvetenskaper vid Lunds universitet . Ett av målen är att möta hälso- och sjukvårdens fragmentering och det ökande patientunderlaget genom att stärka egenförmågan hos patienter och anhöriga. Lotsen kommer att användas som ett sammanhållande informationsverktyg för patienten under rehabiliteringsprocessen.

Under 2020 startade Nadia Scandinavia projekt Alzheimerguiden. Målet med projektet är en nationell tjänst som automatiskt guidar personer som fått diagnosen Alzheimers sjukdom till att leva så bra som möjligt, så länge som möjligt. Guiden ska ge användaren kunskap, hopp och tillgång till råd från andra personer med samma diagnos. I projektet ingår Stiftelsen Alzheimer Life, Enheten för Kognitiv Medicin vid Ängelholms Sjukhus, Minnesmottagningarna i Region Halland, primärvård och kommunal verksamhet i Höganäs. Vill du/ er verksamhet delta i projektet? Läs mer och anmäl er här: Alzheimerguiden

Företagets tidiga introducering inom Health-tech har skapat erfarenheter och ett intresse för entreprenörskap, innovationer och implementering av digitalisering i vård och omsorg. Utifrån detta skapades Nadio Scandinavias:s Hackathonkoncept True Challenge som innebär ett nytt sätt att gå från medborgarnas behov till färdiga digitala lösningar från näringsliv. Konceptet har uppmärksammats av exempelvis Vinnova och SKL. Läs mer på Vinnovabloggen: http://blogg.vinnova.se/opendata/truechallenge/

Metoden Behovspaketering har vidare använts av för att ta fram underlag inför Sveriges största myndighetshackathon, Hack for Sweden.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av att utveckla och arbeta med digitala lösningar inom vård, omsorg och förebyggande hälsa. Exempelvis kan nämnas uppskattade föreläsningar om innovation och digitalisering på Vitalis, Mötesplats Välfärdsteknik och eHälsa, SKL:s Leda för resultat, eSam och Vinnova samt på KI Innovation Day. Just nu delar vi med oss erfarenheter i EU-projektet Care4Dem som syftar till att utveckla en modell för digitala självhjälpsgrupper för anhöriga https://eurocarers.org/portfolio-item/care4dem/

Vi strävar efter att ständigt lära oss mer om innovationsarbete inom vård och omsorg. I denna anda grundades Förändringspodden
Marknad
Utveckling
Innovation

Twitter

Nadio Scandinavia AB   Bruksgatan 36 Z, 26339 Höganäs   info@nadio.se