Tillgänglighetsredogörelse

Nadio Scandinavia AB står bakom Demenslotsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Det här dokumentet beskriver hur Demenslotsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister
  • Vi länkar till externa webbplatser som inte kan garanteras vara helt förenligt med lagen om digital offentlig service
  • Allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren, har inte textalternativ som tjänar samma syfte.
Problem vid användning med nedsatt syn eller hörsel
  • Allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren, har inte textalternativ som tjänar samma syfte. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig hittar du mer information på denna sida under avsnittet “Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen”.
Vår ambition är att ha åtgärdat bristen på textalternativ senast den 24 februari 2023


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Demenslotsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du kontakta oss på registrator@nadio.se och meddela följande:
  • innehållets webbadress (URL)
  • ditt namn och din e-postadress
  • formatet du behöver
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på registrator@nadio.se så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Oskäligt betungande anpassning
Nadio Scandinavia AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
  • Vi länkar till externa webbplatser som inte kan garanteras vara helt förenligt med lagen om digital offentlig service. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att åtgärda varje förekomst av länkning till extern webbplats i väntan på att en hållbar lösning erbjuds.

Hur vi testat webbplatsen
Vi gör löpande intern och extern testning av Demenslotsen.

Senaste bedömningen gjordes den 18 november 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2022.
Nadio Scandinavia AB   Bruksgatan 36 Z, 26339 Höganäs   info@nadio.se