Demenslotsen förser dig med stöd och vägledning allteftersom nya behov uppstår.


Vi erbjuder  /  Produkter / Demenslotsen

Informationsutbud i två delar:

Nationell information
All information som finns att tillgå i Demenslotsen är fakta- och kvalitetsgranskad. Det är ett gediget material bestående av lättillgänglig information, forskning och fakta.

Lokal information
När en ny verksamhet ska implementera Demenslotsen finns ett basutbud av nationell information i systemet. Varje ny organisation skapar sedan ett lager med lokal information som skickas ut till användaren.

Digital hjälpreda med fokus på individen


Ett koncept som skräddarsys till er organisation


Strategi och Spridningsplan
Vi skräddarsyr konceptet utifrån er kommun.

Digital uppstartsutbildning
Vi utbildar era medarbetare i hur de ska arbeta med tjänsten.

Direkt in i verksamheten
Appliceras på befintlig organisation.

Aktiveringskort
Er kommun kan samverka och nå ut till anhöriga redan i primärvården.

Kvalitétsarbete
Mätbarhet och statistik ger möjlighet till uppföljning.

 

Vill ni veta mer?

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av att utveckla och arbeta med digitala lösningar inom vård och omsorg.

Läs mer om vad vi kan erbjuda ››
Nadio Scandinavia AB   Bruksgatan 36 Z, 26339 Höganäs   info@nadio.se